Et Économusée er en håndverksbedrift som er valgt ut på grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid. Håndverksbedriften skaper sitt eget driftsgrunnlag ved å produsere brukervennlige produkter laget etter tradisjonelle metoder og teknikker, og ved å tilby kvalitetsikrede kulturelle opplevelser til alle besøkende. Velkommen til Hillesvåg Ullvarefabrikk Économusée.

Hillesvåg Ullvarefabrikk inviterer til en innholdsrik vandring gjennom fabrikken der du kan følge produksjonsprosessen fra ullen kommer inn til ferdig produkt. På turen gjennom fabrikken får du muligheten til å lære mer om det varmende håndverket vårt og bli bedre kjent med de fargerike ullproduktene våre.

Museumskonseptet er utviklet i Québec.

ÉCONOMUSÉE-nettverket, med medlemsbedrifter fra Canada og flere nordeuropeiske land, er et samarbeid mellom bedrifter som er interesserte i å ta vare på og formidle tradisjonell kunnskap til kommende generasjoner. I et Économusée finner du resepsjon, produksjonslokale, utstillingsområde, moderne design, dokumentasjon og butikk.

Économusée opplevelsen er…

  • Å møte inspirerte håndverkere i deres eget miljø.
  • Å lære nytt om gammelt på en spennende arbeidsplass.
  •  Å oppdage vakkert og autentisk arbeid, laget og solgt på stedet.

Fabrikken produserer og tilbyr garn for hånd- og maskinstrikk, håndveving og hekling, og også kardet ull til filting og toving. Ull og garn er tilgjengelig i et bredt spekter av kvaliteter og farger. Produksjonen er av høy kvalitet og hvert produkt er håndlaget med lidenskap og forpliktelse. Noen av maskinene som er brukt I dag er over 100 år.

Omvisning for grupper etter avtale mandag-fredag 09.00-15.30

Hjertelig velkommen!

Vennligst send forespørsel til post@ull.no for å avtale omvisning.

Les mer om det internasjonale Économusée-nettverket: http://www.economusees.com/en/

Hillesvåg Ullvarefabrikk – The wool spinning mill

An Économusée is a business of artisans who are chosen based on their commitment to quality and authentic craftmanship. The artisan makes its own operating basis through their production using traditional methods and techniques, and by offering cultural experiences to all their visitors. Welcome to Hillesvåg Ullvarefabrikk Économusée.

Hillesvåg Ullvarefabrikk invites you to walk through the factory and discover the production process from the wool arrives to finished product. During your walk you will get the opportunity to learn more about our warming craft and get to know our colorful wool products.

The ÉCONOMUSÉE network has members from Canada and several countries in Northern Europe. The concept is developed in Québec. The network is a collaboration between businesses who are interested in maintaining and communicating traditional knowledge to future generations. In an Économusée you’ll find reseption, production area, exhibition, modern design, documentation and store.

The Économusée experience is
• To meet inspired artisans in their own environment.
• To learn new about old in an exciting work place.
• To discover beauty and authentic work, made and sold on location.

The mill produces and offers yarn for hand and machine knitting, hand weaving and crocheting, and also carded wool for felt making. The wool and yarn are available in a wide range of qualities and colors. The production is of high quality and each product is handmade with passion and commitment. Some of the machines that are being used are over 100 years old.

Guided tours for groups by appointment
monday – friday 09.00 – 15.30.

Please send your request to post@ull.no to arrange a guided tour.

Welcome!

Read more about the international Économusée network:  HTTP://WWW.ECONOMUSEES.COM/EN/

Handlekurv